اگر سخن «کريستينا لين» درخصوص ترکي سازي شمال غرب سوريه بر اساس واقعيت بيان شده باشد، در حقيقت ما شاهد رويدادي هستيم از جنس رويدادي که در سال 1930 درخصوص حاتاي رخ داد با اين حال رسانه هاي ترکيه چندان به مساله ترکي سازي شمال سوريه نمي پردازند. پنجم آگوست 2015 روزنامه ترکيه اي «تقويم» ادعا کرد که حلب در حال تبديل شدن به هشتاد و دومين استان ترکيه است و بايد با تبديل شدن به منطقه حائل در شمال سوريه به صورت کامل تحت کنترل ترکيه قرار گيرد.

منبع : مطالعه سیاست خارجی روسیه |روياي نوعثماني زير چكمه هاي پوتين(بخش دوم)
برچسب ها : ترکيه ,سوريه ,شمال ,شمال سوريه ,سازي شمال ,ترکي سازي